click here to send or request for offers  
 

قطعات فولادي منطبق با نقشه ها و استانداردهاي وزارت نيرو

واحد توليدي اين شركت با بهره گيري از ماشين آلات متنوع و كاركنان با تجربه خود در طول ساليان گذشته توانسته است انواع نيازهاي شركت هاي انتقال و توزيع نيرو را با كيفيتي مطلوب و مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو در كمترين مدت توليد و ارسال نمايد.

رأس تير

رأس تير گالوانيزه گرم در اندازه هاي مختلف طبق نقشه هاي ارسالي و مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو.

قسمت انتهايي از ميلگرد آج دار انتخاب شده كه استحكام فوق العاده اي را براي نگهداري قسمت سربي رأس تيرها فراهم مي نمايد.

 

 

 

بازوي چراغ ( براكت چراغ خياباني)

تنوع تيرهاي روشنايي در شهرهاي ايران بازوي چراغ هاي متنوعي را مي طلبد. ساخت انواع بازوي چراغ مطابق نقشه ها و الگوهاي موجود از توانايي هاي پرسنل باتجربه كارخانجات شركت فرآورده سازان شايان بوده كه خود را شريك روشنايي معابر مي داند.

با تغيير قطر قسمت انتهايي براكت هاي 1، 2 و 3 متري به طريقه اكسترود مشكلات ناشي از جوشكاري در محل نصب چراغ را رفع نموده، استحكام و زيبايي قابل ملاحظه اي را به اينگونه براكت ها مي بخشد.

 

كلمپ سه پيچ آهني گالوانيزه گرم مونتاژ شده

مناسب براي سيم هاي مهار با قطرهاي متفاوت.

 

 

 

 

 

سوزن مقره كناري

سوزن مقره مطابق با نقشه هاي ارسالي در طول و قطرهاي متفاوت گالوانيزه گرم.

آج تعبيه شده در انتهاي سوزن مقره موجبات استحكام سرب انتهايي را فراهم مي نمايد.

 

 

اتريه و انواع راك

اتريه و راك دو خانه، سه خانه و پنج خانه گالوانيزه گرم، ساخته شده از انواع ورق و تسمه هاي فولادي با پين و كشش خورده و استحكام قابل توجه طبق استانداردهاي وزارت نيرو.

 

                                              Copyright 2008, fs-shayan Co Ltd.