سکوهای ترانس یکطرفه و دوطرفه

  • انواع سکوی ترانس یک طرفه قابل نصب روی تیرهای بتونی با مقطع گرد و یا چهار گوش
  • انواع سکوی تابلو
  • انواع سکوی برق گیر
  • انواع سکوی کات آوت
    انواع سکوی کراسلینگ
  • انواع سکوی ترانس دو طرفه جهت نصب ترانسفور ماتور باظرفیت های مختلف
  • انواع سکو ها بر اساس استاندارد وزارت نیرو و یا طبق نقشه و سفارش مشتری تولید می گردد
  • سکو های تولیدی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد