لوازم انشعاب مشترکین

  • وینچ کلمپ آلومینیومی و فولادی (کلمپ سرویس )
  • قلاب خودنگهدار( هوک )
  • پیچ ومهره دم خوکی
  • لوله سرد درب جنوبی مشترکین
  • قطعات فولادی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد