لوازم مهار

  • کلمپ سه پیچ مهار فولادی
  • پیچ و مهره چشمی مهار
  • میل مهار M16 M18 M20 با طول های مختلف
  • صفحه مهار فولادی با ابعاد و ضخامت های مختلف
  • سیم مهار با قطرهای مختلف
  • قطعات بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد