میله مقره و راس تیر

  • میل مقره کوتاه کناری
  • میل مقره بلند (جامپر)
  • راس تیر مخصوص مقره های سرامیکی
  • رأس تیر مخصوص مقره های سیلیکونی ( از ورق و ناودانی )
  • میل مقره و راس تیر ها با درپوش پلاستیکی مخصوص حفاظت از سرب ارائه می شود
  • قطعات بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد