فنی و مهندسی

شرکت فرآورده سازان شایان با همکاری واحد فنی و مهندسی و استفاده از نرم افزارهای
Catia, solidworks, abaqus,...
همواره در تلاش بوده محصولاتی با طراحی استاندارد و مشاوری شایسته همراه مشتریان خود باشد.
همچنین با بهره گیری از نرم افزار Ms project کوشش میگردد سفارشات مشتریان را طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده تولید و تحویل نماید.