سکوهای ترانس یکطرفه و دوطرفه

انواع سکوی ترانس یک طرفه قابل نصب روی تیرهای بتونی با مقطع گرد و یا چهار گوش

انواع سکوی تابلو

انواع سکوی برق گیر

انواع سکوی کات آوت
انواع سکوی کراسلینگ

انواع سکوی ترانس دو طرفه جهت نصب ترانسفور ماتور باظرفیت های مختلف

انواع سکو ها بر اساس استاندارد وزارت نیرو و یا طبق نقشه و سفارش مشتری تولید می گردد

سکو های تولیدی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد