کنترل کیفیت و آزمایشگاه

شرکت فرآورده سازان شایان تنها تولید کننده یراق آلات شبکه های توزیع برق میباشد که مجهز به آزمایشگاه مکانیکال مستقر در کارخانه خود میباشد.
آزمایشگاه مذکور باعث گردیده که این واحد تولیدی با استفاده از دستگاههای
tensile tester, hardness tester, torque meter,…
کلیه محصولات تولیدی خود را از بدو ورود مواد اولیه تا مراحل تولید و محصول نهایی مورد آزمایش و تحلیل و بررسی قرار داده که محصولی مطابق با استدارد و کیفیت مطلوب مورد درخواست مشتریان را تحویل نماید.