لوازم انشعاب مشترکین

وینچ کلمپ آلومینیومی و فولادی (کلمپ سرویس )

قلاب خودنگهدار( هوک )

پیچ ومهره دم خوکی

لوله سرد درب جنوبی مشترکین

قطعات فولادی بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 گالوانیزه می گردد